Loft Dolnomłyńska, Loft 04 - ostatnie wolne mieszkania!

Jak wynająć bezpiecznie mieszkanie?

👉 Zweryfikuj tożsamość przyszłego najemcy (jeśli jest cudzoziemcem, powinien okazać: paszport bądź dokument legalizujący pobyt na terenie Rzeczpospolitej). Tutaj warto spisać dane jak: imię, nazwisko, datę urodzenia, serię i nr dokumentu.
👉 Przeprowadź z kandydatem na najemcę wywiad-rozmowę.
👉 Pobierz kaucję.
👉 Ubezpiecz mieszkanie od zdarzeń losowych, dewastacji czy kradzieży z włamaniem.
👉 Spisz umowę najmu zawieraną na zasadach ogólnych, umowę najmu okazjonalnego lub instytucjonalnego.

▪️ Umowę najmu na zasadach ogólnych zawiera się na czas określony bądź nieokreślony w formie pisemnej.

Wady takiej umowy: trudno rozstać się z lokatorami, którzy nie płacą.

▪️ Umowa najmu okazjonalnego — zawierana jest na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat. Tutaj konieczne jest dołączenie do umowy oświadczenia najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca podda się egzekucji i zobowiąże do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego. Dodatkowo najemca powinien wskazać inny lokal, w którym będzie mógł zamieszkać.

▪️ Umowa najmu instytucjonalnego — dla osób prowadzących działalność gospodarczą. W przypadku tej umowy najemca w formie aktu notarialnego oświadcza, że w razie konieczności opróżnienia lokalu nie przysługuję mu prawo do lokalu socjalnego ani pomieszczeń tymczasowych.

👇👇👇
Jeśli potrzebujesz pomocy w tym zakresie, skontaktuj się z nami 🙂